facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci
WSPOMNIENIE O DYREKTORZE FLORIANIE OKUPNIAKU

WSPOMNIENIE O DYREKTORZE FLORIANIE OKUPNIAKU

data dodania: środa 29 września 2021
Mgr inż. Florian Okupniak dożywszy prawie 100 lat, do których zabrakło mu zaledwie roku, odszedł dnia 26 września 2021 r. pozostawiając po sobie pamięć najbliższych, przyjaciół i byłych współpracowników. Wspomina go społeczność szkolna, której był nierozerwalną częścią, wspominają go jego dawni podwładni, jak również wychowankowie. Z dawnym Zespołem Szkół Rolniczych we Wrześni, a obecnym Zespołem Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama mgr inż. Florian Okupniak związany był przez sześć lat (od 1976 roku), pełniąc funkcję dyrektora wspomnianego już Zespołu Szkół Rolniczych.
 
Wróćmy jednak do początków. Mgr inż. Florian Okupniak urodził się 2 maja 1922 roku w Glinnie. Szkołę podstawową ukończył w Łagiewnikach. Następne lata spędził przy rodzicach, pomagając w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji przebywał na przymusowych robotach w majątku rolnym Biedrusko. Po wyzwoleniu został zatrudniony w Urzędzie Gminy Suchy Las jako referent. W 1946 roku podjął, przerwaną przez wojnę, edukację
w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie, a następnie w Liceum Pedagogicznym w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, które ukończył z tytułem inżyniera rolnictwa w 1956 roku. Już na początku lat 50-tych swoje życie związał
ze szkolnictwem, trwając w tym związku do końca swojej kariery zawodowej. W 1966 roku zdobył tytuł magistra pedagogiki, kończąc kolejne studia
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sukcesywnie i ambitnie zdobywał szczeble awansu. Był nauczycielem, wizytatorem, kierownikiem Oddziału Oświaty Rolniczej w Poznaniu, następnie zastępcą dyrektora czy wreszcie dyrektorem – najpierw w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie, potem we wspomnianym już Zespole Szkół Rolniczych we Wrześni. Został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Jego małżonka Maria, którą poślubił w 1953 roku również wywodziła się ze środowiska oświatowego (pracowała jako nauczycielka języka polskiego). Państwo Okupniak dochowali się dwojga dzieci - córki Iwony (lekarz medycyny) i syna Grzegorza (teleinformatyk), dwóch wnuczek i dwóch prawnuków.
 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 1 października 2021 roku o godz. 12.00 w kościele pw. Imienia Maryi Poznań – Smochowice. Po nim nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Smochowicach.
 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl