facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności

Projekt Comenius

data dodania: sobota 7 kwietnia 2012

Podsumowanie wizyty

Projekt Comenius „Narodowe i europejskie dni pamięci" przed nami

Projekt o tytule „Narodowe i europejskie dnie pamięci" będzie zajmował się w pierwszej kolejności narodowymi dniami pamięci w każdym z krajów uczestniczących, ich historią powstania i sposobem w jaki są obecnie świętowane. Mając taką wiedzę uczniowie będą się zajmować powstawaniem swojej narodowej tożsamości i dyskutować jacy są jako naród i dlaczego. W dalszej części projektu będą zajmować się także europejską tożsamością w XX wieku. Przy tym będą dochodzić stopniowo do wniosku, że jest wiele wspólnych rzeczy między europejskimi państwami, chociaż każdy z krajów ma mimo to własną historię i rozwój. Celem projektu jest unaocznienie uczniom wzajemnego oddziaływania historycznego, ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturalnego rozwoju na płaszczyźnie europejskiej i narodowej. Przez to uczniowie uświadomią sobie osiągnięcia i szczególną pozycję Unii Europejskiej. Na koniec projektu uczniowie będą proszeni o określenie i wyjaśnienie znaczenia kluczowych europejskich wydarzeń np. wejścia w życie układu z Maastricht, rozszerzenia Unii na wschód i wprowadzenia euro. Wydaje się to konieczne, żeby móc w przyszłości świętować w Europie takie dni pamięci.

W ciągu pierwszego spotkania młodzieży (listopad 2011) uczniowie będą informować się o świętach i dniach pamięci swojego własnego narodu i będą je przedstawiać innym uczestnikom projektu, żeby wywołać u nich zrozumienie dla własnej tożsamości narodowej. Przewidziane jest przedstawienie 5 dni pamięci, względnie świąt narodowych, ich sposobu świętowania i wspominania znaczących wydarzeń. Na tej bazie uczniowie będą projektowali w grupach narodowych kartki do kalendarza i w ten sposób będą kreatywnie przedstawiali narodowe dni pamięci w mowie i piśmie. Będą też dyskutowali w formie debat i zabaw scenicznych na temat, czy istnieje konieczność świętowania takich dni. Po pierwszym spotkaniu młodzieży będą zaprezentowane wyniki społeczności szkolnej (kalendarz ścienny, kalendarz cyfrowy, collage).

Kolejne spotkanie młodzieży (w przypadku grupy polskiej wyjazd do Francji w marcu 2012) będzie poświecone zbieraniu materiałów na temat znaczących wydarzeń europejskich. Z tymi wydarzeniami będą skonfrontowane polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze wydarzenia w krajach tego czasu i zaprezentowane w odpowiedniej kolejności czasowej. Uczniowie będą powoływali się w swoich poszukiwaniach na relacje prasowe, architektoniczne zabytki swego czasu i dzieła sztuki. W grupach międzynarodowych będą wybierać pojedyncze, szczególnie ważne osiągnięcia i wydarzenia na drodze do Unii Europejskiej i przedstawiać je w artystyczny sposób (rzeźby, obrazy, piosenki i wiersze). Efekty pracy będą wystawiane zarówno w szkołach partnerskich jak i w każdym mieście.

Dlaczego warto zaangażować się w ten projekt?

- nasi uczniowie spotkają się 2 razy z rówieśnikami z kilku krajów (Francja, Niemcy, Węgry, Hiszpania)

- będą mogli poznać historię narodową innych państw i poszerzyć swoją wiedzę o Unii Europejskiej;

- projekt jest w języku angielskim, więc będzie znakomita okazja ćwiczyć się przez cały rok w tym języku;

- szkoła nawiąże nowe kontakty, które zaprocentują w przyszłości;

- za rok będzie można złożyć ponownie ulepszony wniosek do projektu Comenius;

- nauczyciele będą mogli wymienić się doświadczeniami ze swoimi kolegami;

- społeczność szkolna będzie mogła zapoznać się z wystawą prezentującą wyniki pracy projektu;

- będzie to też ciekawy temat dla prasy lokalnej i doskonała reklama szkoły w prasie.

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl